Kontakt

Západočeská bezpečnostní agentura s.r.o.
Baarova 2601/34,
301 00 Plzeň

IČ: 021 03 737
DIČ: CZ02103737
Tel: 608 339 381
E-mail: info@zcba.cz
Web: http://www.zcba.cz
Společnost je vedená u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 29049-RD4/KSPL

Naše služby

  • Fyzická ostraha průmyslových objektů, logistických center, skladů, stavenišť, parkovišť, obchodních domů, úřadů, hotelů, bank, tanečních klubů apod.
  • Fyzická ostraha osob (při majetkovém vypořádání nebo exekucích, při podezření napadení chráněné osoby)
  • Recepční služby
  • Pořadatelská činnost kulturních, společenských a sportovních akcií
  • Převozy peněz a jiných cenin
  • Technické zabezpečení objektu prostřednictvím elektronických zabezpečovacích systémů – pult centrální ochrany
Programátor: Tomáš Kotala